Anti Svamp, 250ml till 2250l mot svamp på dammfisk
Anti Svamp, 250ml till 2250l mot svamp på dammfisk
20,00 €

Medicin mot svamp på dammfisk.
Är guldfiskarna fulla med slem beror det oftast på ett svampangrepp.

Koodi
V70105
Kategoria

Svampangrepp på fiskar är ofta en sekundär sjukdom där parasit och bakteriengrepp är huvudsjukdomen. Svamp angriper död vävnad och fiskens slemskikt. Svampens tillväxt kan vara explosionsartad när temperaturen i dammen stiger. Det här syns ofta tydligt på våren när små sår på fisken efter vintern plötsligt kan få stora svampangrepp i samband med att temperaturen i vattnet stiger. Svampen lever som sagt ofta på fiskens slemskikt och är ofta ett sekundärt angrepp om fisken är angripen av parasiter. Fisken producerar då slem som svampen lever av. 


Anti Svamp används när: 
Fisken producerar mycket slem, verkar mycket slö. Du ser en vaddliknande vit till gulaktig beläggning. Kan ibland vara grön till följd av svävalger som fastnar. 
Fisken har en vit vaddliknande beläggning i munnen. (munsvamp) Fransiga fenor med beläggning oftast rygg eller stjärtfena.

Doseras 10 ml till 90 liter vatten. Kombinera gärna behandlingen med Aqua salt i en dos på 0,3 %.
Vid kraftiga angrepp kan fisken hållas i en separat behållare och ges en dos 1 gång/dag under 5 dagar. OBS gäller ej stör och guldid som är mycket känsliga för mediciner. 

Tänk på att medlet slår ut bakteriekulturen i dammen, så efter avslutad medicinering är det lämpligt att göra ett delvattenbyte (1/2) och där efter tillsätta tex. Aqua Start eller Mikro Start. 

Använder du ett filter med UVC bör UVC enheten släckas under behandlingen. 

Utförligare bruksanvisning medföljer i förpackningen.

 

Används när: 
Du ser hål liknande sår på fisken, gälarna 'ruttnar' och har en vit/brunaktig beläggning. Normalt är gälarna ljusröda, och vackert fjäderformade. Stören har dock mörkröda gälar.
Fisken svullnar upp med fenor som reser sig och ögonen står ut. (bukvattensot) vid långt framskridet stadium bör fisken avlivas då vätskeansamlingen i de inre organen sällan går tillbaka. 
Du ser rödaktiga eller blodliknande fläckar på fisken. 
Anti Bakterie bekämpar aktivt hålsjuka, gälröta och bukvattensot. 


Doseras 10 ml till 90 liter vatten. Kombinera gärna behandlingen med Aqua salt i en dos på 0,3%.

VIKTIGT! Anti Bakterie kan användas som dubbel kur där den 2:a behandlingen sker efter 4 dagar. 
Efter behandlingen bör ett stort vattenbyte utföras. 


Tänk på att medlet slår ut bakteriekulturen i dammen, så efter avslutad medicinering är det lämpligt att göra ett delvattenbyte (1/2) och där efter tillsätta tex. Aqua Start eller Mikro Start.


Använder du ett filter med UVC bör UVC enheten släckas under behandlingen.  

Varning! Guldid och stör är mycket känsliga för mediciner. 

Utförligare bruksanvisning medföljer i förpackningen.

Bruksanvisning vattenpreparat, fiskmediciner del 1
Bruksanvisning vattenpreparat, fiskmediciner del 2 

 

Pakkauskoko
250ml, pullo
Rittää
Riittävä hoitamaan 2250 litraa.