Utbyteslysrör 36W Oase
Utbyteslysrör 36W Oase
58,00 €

Lysröret ska bytas 1 gång/år för att bibehålla effekten med UVC.
Detta lysrör passar till flera av Oases enheter - se beskrivning nedan.

 

Koodi
O55432
Kategoria

Längd inkl sockel och stift: ca 410mm

Denna llampa passar till följande av Oases enheter:

Vitronic 36 W
Bitron C 36 W
Bitron C 72 W
FiltoClear 20000

Vid lampbyte, kontrollera samtidigt att kvartsröret inte är grumligt. I så fall behöver det bytas ut för bästa effekt.kt.

Fakta om UVC i trädgårdsdammar
Ett UVC fungerar genom att vattnet pumpas förbi ett elektriskt ultraviolett lysrör och belyses. Detta får de encelliga svävalgerna (som orsakar grönt vatten) att klumpa ihop sig så de kan fångas upp och brytas ner i ett biologiskt filter. 
En bra sidoeffekt är att även farliga bakterier som finns fritt i vattnet dödas. UVC är ofarligt för fiskar, växter och andra djur. Det påverkar inte de naturliga bakterier som finns i filtret och stör inte heller på annat sätt den naturliga nedbrytningen i dammen. Bara partiklar som finns fritt i vattnet och passerar förbi UVC lysröret påverkas.

Lyser inte uvc-lampan i ditt filter?
Har du precis bytt ut din uvc-lampa men får den inte att lysa? Många filter och uvc-enheter har en säkerhetsbrytare som gör att lampan inte tänds förrens filtret är helt ihopsatt.