UVC
Utbyteslysrör 11 W HQ2
UVC
Utbyteslysrör 11 W HQ2
Utbyteslysrör 11W HQ2
23,00 €

Lysröret ska bytas 1 gång/år för att bibehålla effekten med UVC. 
Detta rör passar till UVC-enhet på 11 Watt,ClearEco 5000, Bioclear 5000 och till Powerclear 10000, Powerclear 15000 med inbyggd UVC-enhet.

 

Artikelnummer
V40414
Kategori

Längd: 235mm.

Kontrollera samtidigt att kvartsröret inte är grumligt. I så fall behöver det bytas ut för bästa effekt.

Fakta om UVC i trädgårdsdammar
Ett UVC fungerar genom att vattnet pumpas förbi ett elektriskt ultraviolett lysrör och belyses. Detta får de encelliga svävalgerna (som orsakar grönt vatten) att klumpa ihop sig så de kan fångas upp och brytas ner i ett biologiskt filter. 
En bra sidoeffekt är att även farliga bakterier som finns fritt i vattnet dödas. UVC är ofarligt för fiskar, växter och andra djur. Det påverkar inte de naturliga bakterier som finns i filtret och stör inte heller på annat sätt den naturliga nedbrytningen i dammen. Bara partiklar som finns fritt i vattnet och passerar förbi UVC lysröret påverkas.

Lyser inte uvc-lampan i ditt filter?
Har du precis bytt ut din uvc-lampa men får den inte att lysa? Många filter och uvc-enheter har en säkerhetsbrytare som gör att lampan inte tänds förrens filtret är helt ihopsatt.