Det är viktigt att veta hur mycket vatten trädgårdsdammen rymmer. Dammvolymen är direkt avgörande för att kunna välja lämplig filterstorlek, doserar algmedel eller fiskmedicin på rätt sätt.

Använd vår volymräknare för att beräkna hur mycket vatten din damm rymmer.