Varukorg  

Inga produkter

0,00 € Frakt
0,00 € Totalt

Varukorg Till kassan

Kategorier

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Checkout.fi
Facebook
Zenia

Filter för trädgårdsdammen

Behöver dammen ett filter?

Rent generellt kan man säga JA på den frågan. En damm med ett rätt dimensionerat filter blir i regel enklare att sköta. Man slipper täta delvattenbyten och vattnet är klart med långt siktdjup.

Välja filter till dammen

När man ska välja filter ska man ställa frågan vad man vill att filtret skall klara av? Vi ska därför här gå igenom hur ett filter fungerar och villka olika typer som finns.

Ett filter arbetar på två olika sätt:

Att rena vattnet mekaniskt. Det gäller att skilja ut fritt simmande partiklar i vattnet och fånga upp det i filtret.
Detta görs främst genom att filterplattan av skumgummi fångar upp partiklarna.bioclear-filter-med-uvc

Att bryta ned avfallsämnen på ett biologiskt sätt. Det fungerar genom att filtermaterialet får en biologisk miljö som gör att olika nedbrytningsbakterier fastnar och trivs i materialet. Nyttiga bakterier bryter då ned giftigt ammonium till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutprodukten nitrat som växterna tar upp som vanlig växtnäring.

Av det här resonemanget förstår man att det är mycket viktigt att filtermaterialet innehåller mycket nedbrytningsbakterier och att filtret inte är för litet. Därför har alla våra filter har ett biologiskt filtermaterial med stor inre yta, tex lavakross. Många av de mer avancerade filtren har olika filtermaterial eller utrymme för att lägga till material som du själv väljer. Vid uppstart av ett nytt filter och vid starten på våren är det bra att tillsätta nerbrytningsbakterier i form av Bio Stabil eller Mikro Start i filtret för att det ska börja fungera snabbare. Dessa hälls direkt i filtret.

I vår dammskola kan man läsa alger och varför man drabbas av de.

 

Hur räknar man ut rätt storlek på ett filter?

Så här räknar du ut rätt filterstorlek:

Tar reda på hur stor vattenvolym är. Vid nyanläggning av en damm kan man kolla vattenmätare innan man börjar fylla dammen. Vi har också tagit fram ett program dammvolymberäknaren som gör det mycket enkelt att räkna ut volymen i en trädgårdsdamm.
Om dammen är grundaren än 75 cm eller 120 cm för dammar med koi-karp ökar du volymen med 25 %.
Om dammen ligger i full sol mer än 6 tim/dag ökar du volymen med 25 %.
Om mindre än halva vattenytan är täckt med växter ökar du volymen med 25 %.
Om du har koikarp i dammen ökar du volymen med 50 %.
Om du har mer än 50 cm fisk/m3 måste filterkapaciteten ökas med 100 % för varje ytterligare ökning i dammen.
Vi gör ett exempel. Dammen innehåller 5000 liter vatten. Den är 1 meter djup. 5 guldfiskar. Mer än 6 timmar sol/dag. Lite växter. Då blir uträkningen 5000 x 1,25 (mycket solen) x 1,25 (lite växter) = 7812,5 liter. Slutsatsen blir att vi ska ha ett filter till dammen som klarar en vattenvolym på 8000 liter.

UVC-ljusuvc-enhet-mot-svavalger

Ett mycket bra sett att öka filtrets kapacitet är att använd UV-ljus som dödar svävalger och där med minimerar risken för grönt vatten.

UVC - hur fungerar det? Biologiska filter fungerar alltid mycket bättre om det kombineras med ett UVC. Ett UVC fungerar genom att vattnet belyses när det pumpas förbi ett ultraviolettlysrör. Ljuset får de encelliga svävalgerna att klumpa ihop sig, så att de kan fångas upp av ett filter. Det är dessa alger som gör att vattnet blir grönt.
Normalt sett åker dessa alger rakt igenom filtret pga. att de är så små. UVC är helt ofarligt för växter, fiskar och andra djur.
Långtidsverkande lampor har en livslängd på 1 år. Ta för vana att byta lampan tex. varje vår.
Många av våra filter har UVC inbyggt, men det går givetvis att komplettera med en lös uvc enhet till övriga modeller och befintliga filter hemma hos dig.

Det är vikigt att du följer råden vid val av filter för att du ska få en fungerande damm. Har du frågor om filter till damma kontaktar du oss, vi hjälper dig att lyckas med din damm.

Extra stora filter för tex koidammar

filter-powerbead-10-pb-avancerat-filter
Powerbead är ett filterssytem för stora dammar eller dammar med mycket fisk. Konstruktionen med inbyggd pump för självrengöring göra det till marknadens enklast filter att sköta. Dessa filter finns med en kapacitet upp till 80000 liter.
Filtreringsmetoden påminner om den som används av sandfilter men ändå inte. En smutsvatten pump i dammen pumpar in vattnet i filtret där det finns ett biologiskt material i form av millimeterstora plastpartiklar som flyter. Här bildas snabbt en enorm biologisk filteryta (ca fyra gånger större än skummgummi) Vattnet passerar med tryck genom filterbädden som hela tiden tillförs syre. Filterbädden flyter på ytan i filtret och filtrerar bort partiklar ner till ca 5 micron. I toppen på filtret sitter en sex vägsventil där du kan styra vattnet beroende på vilken funktion du vill använda. Konstruktionen på Powerbead gör att det aldrig behöver öppnas under säsongen. All rengöring sker utifrån. Ett Powerbead i kombination med en kraftig UVC-lampa klara mycket stora dammar eller dammar med mycket fisk som tex. koikarp.

 

Den viktiga pumpen

För att ett filter skall fungera optimalt måste det drivas av en bra pump. Vi har har pumpar som fungerar perfekt ihop med alla filter som finns till din damm. Vortech & Superflow är speciellt utvecklade för att driva filter, bäckar och vattenfall. Med sin energisnåla asynkrona motor är det ett prisvärt alternativ för en pump som skall gå under tuffa förhållande år efter år. Dessa pumpar har hela 5 års garanti! Super Jet pumparna passar till mindre filtersystem. Ingen av dessa pumpar har någon filtersvamp vilket gör att underhållet blir minimalt. Viktigt är att pumpen är på under hela säsongen utan att stängas av på natten, eftersom nedbrytningsbakterierna kräver mycket syre och dör om pumpen stängs av en längre tid.