Fiskmedicin

Fiskmedicin

Skulle dina fiskar blir sjuka försök ställa diagnos fortast möjligt. Läs instruktionen nedan noga och se vilken sjukdom som är den mest  sannolika. Är bara enstaka fiskar angripna bör de behandlas utanför dammen i ett särskilt kärl. Vi vill i det här sammanhanget påpeka att det alltid är säkrast att ha nya fiskar i karantän innan de sätts ut i en befintlig damm.Fiskar är nästan alltid bärare av olika fisksjukdomar som bryter ut när förutsättningarna är de rätta tex. dålig vattenkvalite eller häftiga temperatursvängningar. Det är därför viktigt att ofta kontrollera vattnets pH och nitrit värden. Nya fiskar skall vänjas långsamt till det nya vattnet. För kontroll av vattnet rekommenderar vi våra mätstickor som snabbt och enkelt mäter alla dammens viktiga vattevärden. Var uppmärksam på om fisken bleknar, fiskarna gnider sig mot botten eller växter, fenorna fälls ihop. Det är ofta tecken på dålig vattenkvalité eller sjukdom.   Generella symton på sjukdomar för dammfiskar KROPP OCH FENOR: • Vita prickar ca 1 mm stora - Fiskparasit (Ichthyophthirius) - Beh. 1. • Vita prickar mindre än 1/2 mm. - Beh. 1. • Vit/grön 'bomullsliknande' beläggning - Svampangrepp - Beh. 2. • Vit slemmig beläggning - Ofta angrepp av små parasiter (Costia etc.) - Beh. 1. (vid upprepad (behandling 2.) • Större parasiter - tex. gälmask (långsmal) eller fisklus (rund grön/transperant) - Beh. 1. • Gele-aktiga klumpar av slem (särskilt på karp) Virusinfektion - slemmet skrapas försiktigt bort , beh. 2. • Trasiga och blodartade fenor - Fenröta Beh. 3. • Öppna sår och 'hål' - Hålsjuka - Beh. 3. • Kroppen svullnar upp och ögonen står ut - Bukvattensot- Beh. 3. (svår att bota)  GÄLAR: Kraftig gälaktivitet är oftast ett uttryck för syrebrist eller dålig vattenkvalite, ett delvattenbyte rekommenderas. Kraftig gälaktivitet som inte upphör trots vattenbyte och en rödfärgning av gälarna kan vara ett symtom på en infektion i gälarna och behandlas med Anti Bakterie (3).  Behandlingspreparat mot fisksjukdommar: Antiparasit (1) Antisvamp (2) Antibakterie (3) och Salt (1, 2) Salt Salt är utmärkt att använda i kombination eller ensamt i förebyggande syfte. Använd dock endast salt som är avsett för trädgårdsdammar. Förebyggande dos skall vara 0,3 %. Fisken har en naturlig salthalt på ca 0,3% och har då det omgivande vattnet samma värde stressas fisken av. Salt kan också användas som behandling och då ökas dosen till ca 1,5-2% och badas under ca 0,5 tim med kraftig genomluftning. Titta på fisken under behandlingen så du ser om de verkar må dåligt. Salt får inte tillsättas om det finns musslor i dammen.  Hur stor är dammen? Vid medicinering av fiskar är det viktigt att veta dammen volym så att man doserar rätt. Till detta kan man använda testet dammvolymberäknaren eller vårt program dammvolymräknaren.
Anti Svamp, 250ml till 2250l mot svamp på dammfisk

Medicin mot svamp på dammfisk.
Är guldfiskarna fulla med slem beror det oftast på ett svampangrepp.

Anti Svamp, 1l till 9000l mot svamp på dammfisk

Medicin mot svamp på dammfisk.
Är guldfiskarna fulla med slem beror det oftast på ett svampangrepp.

Anti Bakterie, 250ml till 2250l mot bakterier på dammfisk

Fiskmedicin mot bakteriella infektioner.
När fiskarna i trädgårdsdammen har hål/sår på gälarna eller kroppen.

Anti Bakterie, 1l till 9000l mot bakterier på dammfisk

Fiskmedicin mot bakteriella infektioner.
När fiskarna i trädgårdsdammen har hål/sår på gälarna eller kroppen.

Anti Parasit, 250ml till 2250l mot parasiter på dammfisk

Medicin mot parasiter på dammfisk.
Har guldfiskarna fått vita prickar beror det oftast på ett parasitangrepp.

Anti Parasit, 1l till 9000l mot parasiter på dammfisk

Medicin mot parasiter på dammfisk.
Har guldfiskarna fått vita prickar beror det oftast på ett parasitangrepp.

Dammsalt, 10 liter fiskmedicin

Salt har en lugnande och desinfekterande verkan på speciellt Koikarp och guldfisk. 

Fisk som flyttas blir ofta stressade vilket är en stor orsak till sjukdomar. En mindre dos salt gör att fisken blir lugnare och mindre utsatt för angrepp. Den idealiska dosen är ca 0,3%. 8 liter räcker då till ca 15000 liter vatten. 

 

dammsalt

Salt har en lugnande och desinfekterande verkan på speciellt Koikarp och guldfisk. 

Fisk som flyttas blir ofta stressade vilket är en stor orsak till sjukdomar. En mindre dos salt gör att fisken blir lugnare och mindre utsatt för angrepp. Den idealiska dosen är ca 0,3%. 8 liter räcker då till ca 15000 liter vatten. 

Produkter 1 - 8 / 8