Tradux, genomföring för vatten och el
Tradux, genomföring för vatten och el
52,00 €

När man anlägger en damm är det ofta svårt att dölja kablar och slangar. Man vill ju inte att de ska störa helhetsintrycket.

 

Artikelnummer
O57154
Kategori

Med hjälp av Tradux gör du enkelt säkra genomföringar under vattenytan, både för el och vatten.
Slanganslutning medföljer för 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" & 2" slang på båda sidor.
Ska du istället ha den för genomföring av en elkabel sätts den medföljande gummiadaptern i hålet. När skruvarna dras åt tätar gummit runt kabeln.
Tradux kan användas i formgjutna dammar av plast och i dammar av PVC-duk eller EPDM gummiduk.