Genomföringar

Genomföringar

Kopplingar för att göra elektriska- eller slang/rör genomföringar i gummi (EPDM) eller PVC dukar/folier.

Tradux, genomföring för vatten och el

När man anlägger en damm är det ofta svårt att dölja kablar och slangar. Man vill ju inte att de ska störa helhetsintrycket.

 

Genomföring 3/4" slanganslutning 13, 19 & 25 mm

Genomföring med slangsanslutning. Använd om man vill ha en genomföring genom hårda material. Te.x. ett filter eller formgjuten damm.  

Genomföring 1" slanganslutning 13, 19 & 25 mm

Genomföring med slangsanslutning. Använd om man vill ha en genomföring genom hårda material. Te.x. ett filter eller formgjuten damm.

Genomföring 1½” slanganslutning 25-32-40 mm

Genomföring med slangsanslutning. Använd om man vill ha en genomföring genom hårda material. Te.x. ett filter eller formgjuten damm.

MG 50, genomföring för vatten och el

Trött på fula sladdar och slangar som går över dammkanten och är svåra att dölja?
Med vår nya multigenomföring kan du dra sladdar, rör och slangar genom gummiduken. Elsladdar UTAN att behöva montera av kontakten.

Genomföring för röranslutning 40 mm

Används för att göra rörgenomföringar genom gummiduk EPDM.
Flänsen sätts på ena sida folien och skruvas igenom in i de förborrade hålen på själva genomföringen. 
 

Genomföring för röranslutning 50 mm

Används för att göra rörgenomföringar genom gummiduk EPDM.
Flänsen sätts på ena sida folien och skruvas igenom in i de förborrade hålen på själva genomföringen. 

 

Genomföring för röranslutning 63 mm

Används för att göra rörgenomföringar genom gummiduk EPDM.
Flänsen sätts på ena sida folien och skruvas igenom in i de förborrade hålen på själva genomföringen.

Genomföring för röranslutning 90 mm

Används för att göra rörgenomföringar genom gummiduk EPDM.
Flänsen sätts på ena sida folien och skruvas igenom in i de förborrade hålen på själva genomföringen.

Genomföring för röranslutning 110 mm

Används för att göra rörgenomföringar genom gummiduk EPDM.
Flänsen sätts på ena sida folien och skruvas igenom in i de förborrade hålen på själva genomföringen.
 

 

Super Strong svart

Ett kraftigt lim som fäster på det mesta.

Gängad genomföring rör 40 mm

Används för att göra genomföringar genom hårda material. Te.x. formgjutna dammar i plast.
 

Gängad genomföring rör 50 mm

Används för att göra genomföringar genom hårda material. Te.x. formgjutna dammar i plast.
 

Gängad genomföring rör 63 mm

Används för att göra genomföringar genom hårda material. Te.x. formgjutna dammar i plast.
 

Gängad genomföring rör 75 mm

Används för att göra genomföringar genom hårda material. Te.x. formgjutna dammar i plast.
 

Gängad genomföring rör 90 mm

Används för att göra genomföringar genom hårda material. Te.x. formgjutna dammar i plast.
 

Gängad genomföring rör 110 mm

Används för att göra genomföringar genom hårda material. Te.x. formgjutna dammar i plast.
 

Produkter 1 - 21 / 21