Vattenvård / Alger

Vattenvård / Alger

Våra vårdande vattenpreparat är utvecklade med tanke på att stärka och stimulera det naturliga ekosystemet i trädgårdsdammen. Här hittar du effektiva preparat mot alger.    
Anti Alg, 250g till 5000l mot trådalger

Anti Alg är ett mycket effektivt preparat mot trådalger i trädgårdsdammar. 
Medlet strös på vattenytan ovanför de fastsittande trådalgerna. På några timmar verkar medlet och bryter ner algernas celler. Resultatet blir att algerna släpper och flyter upp till ytan. Då är det enkelt att ta upp de med tex. en håv. 

 

 

Clear Pond 250ml till 5625l mot grumligt vatten

Oklart vatten kan orsakas av lerpartiklar, mikroorganismer, svävalger etc. Clear Pond är ett oskadligt medel som klumpar ihop de här partiklarna och så att vattnet snabbt klarnar.
 Partiklarna fångas sen upp av dammens filter om ett sådant finns. 

Koi stabil, 1 kg till 10000l vattenpreparat

Som alla Koiägare vet är denna fisk beroende av en stabil vattenkvalité för att trivas och få fina färger. 
Koi stabil är tillverkad för att öka vattenkvalitén inom 15 minuter och få stabilt hållbara värden i trädgårdsdammen. De stabila värden som skapas ökar också tillväxten på dina vattenväxter och svaga fiskar stärks.

Aqua Start, 250ml till 2250l vid uppstart & vattenbyten

Aqua Start neutraliserar skadliga ämnen i kran och dammvatten. Innehåller också skyddskolloider som skyddar fiskens ömtåliga slemskikt. Aqua Start använder du vid nyinredning och vid större vattenbyten. 

 

Aqua Clear, 250ml till 11250l mot svävalger

Hjälper mot grönt vatten som oftast beror på svävalger.
Aqua Clear är inte ett algdödande medel och utgör därför inget hot mot din damms biologiska system. Det fungerar genom att klumpa ihop svävalger (som orsakar grönt, grumligt vatten) till större partiklar som sjunker till bottnen eller kan fångas upp i filtret. 

 

Clear Pond 1000ml till 22500l mot grumligt vatten

Oklart vatten kan orsakas av lerpartiklar, mikroorganismer, svävalger etc. Clear Pond är ett oskadligt medel som klumpar ihop de här partiklarna och så att vattnet snabbt klarnar.
 Partiklarna fångas sen upp av dammens filter om ett sådant finns. 

 

Aqua Start, 1000ml till 9000l vid uppstart & vattenbyten

Aqua Start neutraliserar skadliga ämnen i kran och dammvatten. Innehåller också skyddskolloider som skyddar fiskens ömtåliga slemskikt. Aqua Start använder du vid nyinredning och vid större vattenbyten. 

AlGo Fountain 500ml mot alger och dålig lukt i springbrunnar

AlGo fountain är ett klarningsmedel för springvattenbrunnar, dekorativa vattenkar och andra vattenspel. Hjälper snabbt mot alger och lukt, tar även bort biofilmshinnan som gärna bildas i karet. Medlet förhindrar kalkavlagringar utan att påverak ytor eller teknik. Hjälper även mot bakterier och svampbildning och är verksamt under lång tid.

Aqua Clear, 1000ml till 20000l mot svävalger

Hjälper mot grönt vatten som oftast beror på svävalger. 
Aqua Clear är inte ett algdödande medel och utgör därför inget hot mot din damms biologiska system. Det fungerar genom att klumpa ihop svävalger (som orsakar grönt, grumligt vatten) till större partiklar som sjunker till bottnen eller kan fångas upp i filtret. 

Anti Alg, 1,2 kg till 24000l mot trådalger

Anti Alg är ett mycket effektivt preparat mot trådalger i trädgårdsdammar. 
Medlet strös på vattenytan ovanför de fastsittande trådalgerna. På några timmar verkar medlet och bryter ner algernas celler. Resultatet blir att algerna släpper och flyter upp till ytan. Då är det enkelt att ta upp de med tex. en håv.

Pond Balans, 250g till 2500l för ökad vattenkvalité

Pond balans är tillverkad för att öka vattenkvalitén och få stabilt hållbara värden i trädgårdsdammen. Pondbalans är speciellt bra på att neutralisera giftiga ämnen i vattnet som ammonium, nitrit och olika tungmataller. Det hjälper och också till motverka/ta bort svävalger (grönt vatten).

 

 

 

Algo Stop 1kg till 34000l mot trådalger

Algo Stop är ett preparat i pulverform mot trådalger och blågröna alger som sitter fast på stenar och rötter. Medlet hälls i utblandad form på vattenytan ovanför de fastsittande trådalgerna. På några timmar verkar medlet och bryter ner algernas celler. Resultatet blir att algerna släpper och flyter upp till ytan. Då är det enkelt att ta upp de med tex. en håv. 

Bio-Blue Färg och Enzym

Microbe Lift Bio Blue har speciellt utformats för att säkert färga trädgårdsdammar och fontäner. Vattnet får en vacker nyans av blått.

Pond Balans, 1 kg till 10000l för ökad vattenkvalité

Pond balans är tillverkad för att öka vattenkvalitén och få stabilt hållbara värden i trädgårdsdammen. Pondbalans är speciellt bra på att neutralisera giftiga ämnen i vattnet som ammonium, nitrit och olika tungmataller. Det hjälper och också till motverka/ta bort svävalger (grönt vatten). 

 

PondClear 500ml förbättrar vattenkvaliten

Hjälper dig att få klart vatten! Binder ihop partiklar som ej är filtrerbara för att de är för små, sen är de lätta att ta upp med en håv.

Mikro Start, till 6000l för biologisk balans

En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig BAKTERIEKULTUR, för att bryta ned avfallsämnen såsom, döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En normal nedbrytning pågår hela tiden med de giftiga ämnena Ammoniak (Ammonium) och Nitrit till slutprodukten Nitrat som växterna använder som näring. 

 

BioKick Care 2 l biologisk dammskötsel

Biologisk dammskötsel för klarare vatten och friskar miljö för invånarna.

AlGo Direct 500 ml mot trådalger

Bekämpningsmedel mot trådalger.

PondLith (Zeolith) 2,5 kg

Naturlig borttagning av näringsämnen, naturprodukt baserad på zeoliter.

AlGo Greenaway 500 ml 10 m³

AlGo Greenaway är ett algbekämpningsmedel som verkar mot svävalger, vilka ger ett grönt och grumligt vatten

PondClear 5 l förbättrar vattenkvaliten

Hjälper dig att få klart vatten! Binder ihop partiklar som ej är filtrerbara för att de är för små, sen är de lätta att ta upp med en håv.

BioKick 100 ml till 5000l för biologisk balans

En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig BAKTERIEKULTUR, för att bryta ned avfallsämnen såsom, döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En normal nedbrytning pågår hela tiden med de giftiga ämnena Ammoniak (Ammonium) och Nitrit till slutprodukten Nitrat som växterna använder som näring. 

 

AlGo Direct 5 l mot trådalger

Bekämpningsmedel mot trådalger.

Safe&Care 500ml till 10000l vattenberedare med slemhudsskydd

Hjälper dig att förbereda vattnet för fiskar och biotoper.

 

Slamborttagningsmedel 500 gr

Slamborttagningsmedlet håller din damm fri organiska slam (lera, skräp och döda alger).
Lätt att använda, bara att sprida på vattenytan.

BioKick CWS 200 ml till 10 000l för biologisk balans

En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig BAKTERIEKULTUR, för att bryta ned avfallsämnen såsom, döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En normal nedbrytning pågår hela tiden med de giftiga ämnena Ammoniak (Ammonium) och Nitrit till slutprodukten Nitrat som växterna använder som näring. 

 

AlGo Universal 500 ml algbekämpningsmedel

Säker algbekämpning mot tråd-, sväv- och giftalger. Ofarligt för djur och växter.

OxyPlus 500 ml ökar syrehalten

Hjälper dig att öka syrehalten i dammen och förhindrar därmed att rötgasbildas.

 

BioKick fresh 500 ml till 10 000l för biologisk balans

En fungerande biologisk balans kräver att det finns en riktig BAKTERIEKULTUR, för att bryta ned avfallsämnen såsom, döda växtdelar, smådjur samt fiskarnas exkrementer. En normal nedbrytning pågår hela tiden med de giftiga ämnena Ammoniak (Ammonium) och Nitrit till slutprodukten Nitrat som växterna använder som näring. 

 

Pond Zinger
56,00 €

Minskar alger, dålig lukt och fosfat i vattnet

Pure Pond Bomb

Vad är Pond Bomb?
Pure PondBomb 
är en blandning av nyttiga bakterier och enzymer som ligger förpackade i en geleaktig boll. Dessa och bryter ned avfallsämnen och ger dammen en riktig bakterieflora.

Kornhalmsextrakt 1 L

Kornhalm, miljövänligt bekämpningsmedel mot alger!

Produkter 1 - 32 / 53