Vattenvård / Alger

Vattenvård / Alger

Våra vårdande vattenpreparat är utvecklade för att stärka och stimulera det naturliga ekosystemet i din trädgårdsdamm. Det är viktigt att du följer doseringsanvisningarna och att du vet hur mycket vatten du har i din trädgårdsdamm vid behandling.

Vill du lära dig mera om sväv- och trådalger rekommenderar vi att du läser vår dammskola om alger.

Vattenanalys, vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar värdena på vattnet i din trädgårdsdamm för att veta om något är i obalans.
Uppstart, i början av säsongen eller i en nyanlagd trädgårdsdamm saknas de nyttiga bakterierna som behövs för att skapa balans. Ge din trädgårdsdamm en bra start genom att tillsätta ett preparat för uppstart.
Balans, här hittar du preparat som hjälper dig att balansera upp värden som inte är där de ska vara.
Binda näringsämnen, en damm med för mycket näringsämnen i skapar en grogrund för alger.
Mot svävalger, grönt vatten är oftast svävalger som trivs i varmt och näringsrikt vatten. Behandla för att bli kvitt de men titta också på en långsiktig lösning för att de inte ska komma tillbaka.
Mot trådalger, gröna långa trådar av alger trivs i näringsrikt vatten. Behandla för att bli kvitt de men titta också på en långsiktig lösning för att de inte ska komma tillbaka.
Prydnads- och baddammar, trött på ett slemmigt vatten som luktar illa i din springbrunn? Här hittar du hjälpen!

I dammskolan finns ännu mer tips om du tex har problem med alger.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta rätt vattenpreparat till din trädgårdsdamm.

phosLess-direct

Hjälper dig att stabilisera fosfatnivåerna för att minska algtillväxt!

oxy stabil

Omedelbar effekt mot beläggningar, trådalger, m.m.

PhosLess kolonner algskyddsmedel

Stabilisera fosfatnivåerna för att minska algtillväxt.

alg-Stop Bio

Biologiskt algskyddsmedel mot trådalger, försvagar även framtida algtillväxt.

algostop bio

Biologiskt algskyddsmedel mot trådalger, försvagar även framtida algtillväxt.

Vid första appliceringen, tillsätt 1 kg per 20 000 liter dammvatten under 3 veckor, en gång i veckan. Sedan en gång i månaden 1 kg per 30 000 liter dammvatten.

oxy stabil

Omedelbar effekt mot beläggningar, trådalger, m.m.

Oxy stabil
49,00 €

Omedelbar effekt mot beläggningar, trådalger, m.m.

eco stabil
17,00 €

Snabbverkande medel för bättre vattenkvalité och mindre algtillväxt.

ECO STABIL
55,00 €

Snabbverkande medel för bättre vattenkvalité och mindre algtillväxt.

Ersätter Anti Alg

Kornhalmsextrakt 1 L

Kornhalm, miljövänligt bekämpningsmedel mot alger!

Produkter 1 - 10 / 10