T-Kopplingar (förgrena)

T-Kopplingar (förgrena)

T-kopplingar används för att förgrena en slang eller ett utlopp på t.ex. en pump. Finns för gänga och för slanganslutning.

Tabell gängor

T-koppling inv. gänga 1/2"

T-koppling med invändig 1/2" gänga.

 

T-koppling inv. gänga 3/4"

T-koppling med invändig 3/4" gänga.

 

 

T-koppling inv. gänga 1''

T-koppling med invändig 1" gänga.

 

T-koppling inv. gänga 11/4''

T-koppling med invändig 1 1/4" gänga.

T-koppling inv gänga 11/2"

T-koppling med invändig 1 1/2" gänga.

T-koppling inv gänga

T-koppling med invändig 2" gänga.

 

T-koppling utv. gänga 1/2''

T-koppling med utvändig 1/2" gänga.

 

 

T-koppling utv. gänga 3/4''

T-koppling med utvändig gänga 3/4''

T-koppling utv. gänga 1"

T-koppling med utvändig 1" gänga.

 

T-koppling utv. gänga 11/4''

T-koppling med utvändig 11/4" gänga.

 

T-koppling utv. gänga med reducering 1" - 11/4" - 1"

T-koppling med två utvändiga 1" gängor och en 11/4" gänga (den i mitten).

 

T-koppling slanganslutning 19 - 50 mm

Förgrening av slang.

 

 

T-koppling slanganslutning 13 mm

Förgrening av 13 mm (1/2") slang. 

 

T-koppling slanganslutning 19 mm

Förgrening av 19 mm (3/4") slang. 

 

 

T-koppling slanganslutning 25 mm

Förgrening av 25 mm (1") slang. 

 

 

T-koppling slanganslutning 32 mm

Förgrening av 32 mm (1 1/4") slang. 

 

 

Y-kran 1" för 19,25 mm slang

3-vägskran 1" för 19 och 25 mm slang.

 

 

Y-Kran in 19 - 50 mm, ut 2 x 25 - 40 mm

Vattenfördelare med en ingång och två utgångar. Flödet kan regleras individuellt på båda utgångarna.
 

Y-kran 11/2" för 25,32,40 mm slang

3-vägskran 1 1/2" för 25, 32 och 40 mm slang.

 

 

Y-koppling 1" för 19,25 mm slang

Y-koppling 1" för 19 och 25 mm slang.

 

 

Y-koppling 11/2" för 25,32,40 mm slang

Y-koppling 11/2" för 25,32 och 40 mm slang.

 

 

Trevägskran

Förgrening med kranar för att fördela flöden.

Trevägskran Multi med tre utgångar 3/4"

Vattenfördelare med en ingång och tre utgångar. Flödet kan regleras individuellt på alla utgångarna.
 

Trevägskran Multi med tre utgångar 1"

Vattenfördelare med en ingång och tre utgångar. Flödet kan regleras individuellt på alla utgångarna.
 

Produkter 1 - 25 / 25